Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Lebech, M. with Jacob Rendtorff; Peter Højlund. and Peter Kemp
1994
Philosophia
Bioetikkens grundlag. Overvejelser over kroppens betydning for bioetik og bioret
Published
()
Optional Fields
23
33
50
1-2
Grant Details