Published Report Details
Mandatory Fields
Ní Ghallachair, A. and Lyddy, F.
2013
November
Tionchar na gColáistí Gaeilge ar an teanga agus ar phobal na Gaeltachta, (The Impact of the Irish Summer Colleges on the language and community of the Gaeltacht)
http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/tionchar-na-gcolaisti-gaeilge-ar-an-teanga-agus-ar-phobal-na-g
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, An Roinn Oideachais agus Scileanna
Published
0
Optional Fields
Grant Details