Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Dr Liam Mac Amhlaigh
2020
November
COMHARTaighde
An nua-aoiseachas déanach agus filíocht Phádraig Mhic Fhearghusa
Published
()
Optional Fields
6
Baile Átha Cliath
comhartaighde.ie/eagrain/6/macamhlaigh
https://doi.org/10.18669/ct.2020.02
Grant Details