Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Marder, I. & Zinsmeyer, C.
2020
December
Sotsiaaltöö
Taastav õigus ja lähisuhtevägivald [Restorative justice and intimate partner violence]
Published
()
Optional Fields
2020
4
31
38
https://tai.ee/sites/default/files/2021-03/160855478033_Sotsiaaltoo_4_2020_web.pdf
Grant Details